ZABOUB TO LAUNCH JORDAN’S CAMPAIGN IN ASIAN BOXING